Konkurs o Honorowy Tytuł „Zasłużony/a dla Straszyna”

Zapraszamy do zgłaszania nominacji w konkursie Zasłużony/a dla Straszyna, który jest organizowany na terytorium Sołectwa Straszyn przez Sołtysa i Radę Sołecką Straszyna. Konkurs jest organizowany w jubileuszowym roku obchodów 700. rocznicy pierwszej pisanej wzmianki historycznej o Straszynie.

Celem Konkursu jest wyróżnienie osób, które prowadzą lub prowadziły NA PRZESTRZENI WIELU LAT bezinteresowną działalność na rzecz społeczności Straszyna, działały na rzecz zmiany, na której zyskała społeczność lokalna lub środowisko, walczyły skutecznie z problemami społecznymi lub im zapobiegały, podejmowały inicjatywę rozwiązywania dotychczas pomijanych problemów, były lub są pomysłodawcami i organizatorami szczególnie wartościowych oddolnych działań, akcji i inicjatyw społecznych.

Prosimy o składanie nominacji do tego honorowego wyróżnienia do 14 kwietnia 2021 roku.

Regulamin konkursu (wersja PDF)

Skład kapituły konkursu (wersja PDF)