Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański

  • Telefon i SMS interwencyjny do Straży Gminnej – 664 430 371
  • Strona Straży Gminnej
  • Fotoradar
  • Zgłoś niebezpieczne miejsce (miejsce spożywania alkoholu w miejscach publicznych, ciemne zaułki, pustostany lub inne niebezpieczne miejsca znajdujące się na terenie naszej gminy) – ZADANIA PRIORYTETOWE
  • Czystość i porządek w Gminie – umowy na wywóz nieczystości stały, ujawnianie osób dokonujących nielegalnych zrzutów śmieci, ujawnianie przypadków mycia pojazdów w miejscach niedozwolonych, kontrola zachowania ostrożności przy trzymaniu zwierząt (psów) i obowiązku szczepień,
  • Ochrona spokoju i porządku publicznego – reagowanie na dewastację mienia komunalnego, sprawdzanie numerów porządkowych nieruchomości, zabezpieczenie uroczystości gminnych, przeciwdziałanie alkoholizmowi, przeciwdziałanie demoralizacji młodzieży, sprawdzanie placówek handlowych pod kątem umieszczania informacji o zakazie sprzedaży
  • Bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym – wnioskowanie do Urzędu Gminy o zmiany w infrastrukturze drogowej i oznakowaniu dróg, kontrola prędkości, reagowanie na wykroczenia drogowe
  • Profilaktyka społeczna – pomoc przy przeprowadzaniu zajęć z zakresu odpowiedzialności karnej nieletnich, pomoc przy prowadzeniu programu profilaktycznego skierowanego do dzieci i młodzieży, podejmowanie interwencji wobec sprawców demoralizacji