Dla rozwoju. Fundusz sołecki 2022

Chcesz mieć wpływ?

Widzisz potrzeby lub problemy w swojej okolicy? 

Masz pomysł i chcesz go urzeczywistnić? Myślisz o infrastrukturze, rekreacji, edukacji, kulturze…?

Zapraszamy na spotkania!

Przedstawimy Ci fundusz sołecki, pomożemy w analizie potrzeb i możliwości.

Jak co roku, pracujemy nad wnioskami do funduszu sołeckiego. Z doświadczeń poprzednich lat wynika, że potrzebujemy wsparcia w opracowania wniosków.

Pieniądze, jak zwykle są ograniczone, a potrzeb wiele. Dlatego warto opracować długofalowy plan, który uwzględni potrzeby różnych grup. To pozwoli na stopniowe i systematyczne wykonanie kroków do rozwoju sołectwa.

Na spotkaniach użyjemy elementów metody Design thinking (Myślenie projektowe).

Co będzie potrzebne na spotkaniu?
Zabierz listę zgłoszonych potrzeb z poprzednich lat.

Zaproś radnego sołeckiego, radnego gminy z twojego okręgu i inne osoby, które uważasz za zainteresowane i kreatywne.

Spotkania będą prowadzone przez przedstawicieli instytucji gminnych oraz radnych gminnych i sołeckich.

Udostępniaj nasze ogłoszenie – w ten sposób pomożesz sobie i swojemu sołectwu.

Co zyskacie na wspólnych konsultacjach?

-listę zasobów sołectwa

-nasze możliwości

-potrzeby i problemy grup mieszkańców

-plan na następne lata i konkretne działania na już

Opracowanie może służyć jako początek planu rozwoju, który możemy kontynuować w dalszym czasie.

Miejsce: Mediateka w Straszynie ul. Dworcowa 6A (możemy też umówić się w innym miejscu).

Terminy: czwartek 2021-07-22 oraz wszystkie poniedziałki od 2021-07-26 do 2021-09-06.

Spotkania trwają 2 godziny, zaczynamy o g. 18:00.
Rezerwacja miejsc: https://forms.gle/WxfpSWYTuJVcvZxQ9