Dolina Raduni

Stowarzyszenie „Towarzystwo Dolina Raduni” poświęcone jest rozwojowi oświaty, kultury, sportu i turystyki, polepszeniu stanu środowiska naturalnego oraz integracji społeczeństwa powiatu gdańskiego.

Początkowo główną formą działaności stowarzyszenia było wydawanie lokalnego nieregularnika p.t. „Dolina Raduni”. Pismo wypełniało lukę informacyjną, gdyż nie były wydawane żadne inne gazety o tematyce lokalnej, traktującej o mikro-sprawach sołectw i gminy, pozostającej wówczas niejako na uboczu. Początkowo w zespole redakcyjnym pracowali m.in. Magdalena Kołodziejczak, Jan Jakubowski, Anna Tybel, Bogusław Izdebski, Danuta i Jerzy Kraszewska, ks. Jarek Czepczyński, Barbara Śliwińska.
Na przestrzeni lat, skład stowarzyszenie rozszerzał i zmieniał się, a priorytety działalności ulegały modyfikacjom.


Ważnym poszerzeniem było Radio Toksyna FM, które zaczynało działalność w tzw. sopociaku przy ul. Spacerowej 13. Obecnie Toksyna FM i marka-córka Spin, urzędują w budynku wyremonotowanej stacji kolejowej w Straszynie, ul. Dworcowa 6A. Ramówka obu anten powiększa się, a do zespołu dołączają kolejni członkowie z autorskimi pomysłami.

Obecnie zarząd stowarzyszenia Dolina Raduni tworzą Andrzej Chmielewski, Grażyna Goszczyńska, Adam Szpała. Stowarzyszenie realizuje szereg działań lokalnych, mających na celu pobudzanie inicjatyw obywatelskich i rozwojowych.

Projekty zrealizowane przez członków stowarzyszenia obejmują m.in. wydawanie pisma, wydanie (z projektów LGD Trzy Krajobrazy) książeczki-przewodnika dla dzieci „Miś Maksymilian zwiedza gminę Pruszcz Gdański”, budowa infrastruktury rekreacyjnej w ciągu ul. Spacerowej w Straszynie, Projekt Spin 2020 (grant gminny) itp.

Stowarzyszenie jest otwarte na nowych członków i nowe inicjatywy. Zapraszamy do współtworzenia społeczności!
biuro@DolinaRaduni.pl
http://FB.com/DolinaRaduni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *