Rada Sołecka i Radni Gminy

Sołtys i Rada Sołecka

Nr telefonue-mail
Jerzy Feliksiak – Sołtys501 318 969soltys.straszyn@gmail.com
Witold Płotka – Z-ca Sołtysa695 100 190solectwo.straszyn@gmail.com
Agnieszka Adamczyk-Kos505 050 418agnieszka.adamczyk.kos@gmail.com
Grażyna Michalkiewicz-Goszczyńska 501 448 812 ggfotografia@o2.pl
Dariusz Grudniewski507 830 255grudniewskidariusz@gmail.com
Magdalena Leszczyńska507 677 205m.leszczynska.1@wp.pl
Irena Narożnowska-Sudoł693 110 002irena.naroznowska@vp.pl
Małgorzata Osowska507 244 565magosow@gmail.com
Jan Pawul608 456 321janpawul@gmail.com
Sebastian Stykuć603 611 877stykuc@wp.pl
Marek Wiergowski783 391 499marek.wiergowski@gmail.com
Andrzej Żochowski607 914 892andrzejzochowski@tlen.pl

Radni Gminy

Nr telefonue-mail
Małgorzata Osowska 507 244 565 magosow@gmail.com
Andrzej Chmielewski602 629 055achmielewski@pruszczgdanski.pl
Dariusz Grudniewski507 830 255grudniewskidariusz@gmail.com
Remigiusz Kwieciński501 090 202remigiusz@okserwis.com
Jan Pawul608 456 321janpawul@gmail.com